Τα καλούπια που πληρώνεις για μια δουλειά, είναι δικά σου.

Τα καλούπια που φτιάχνεις για μια δουλειά σου (π.χ. για ένα folder) είναι δικά σου και για την ακρίβεια δικά σου είναι τα σχεδιαστικά δικαιώματα, το καλούπι ανήκει στον πελάτη…

Read more

Stochastic Printing ή εκτύπωση με συχνοτική διαμόρφωση.

Stochastic printing είναι μια μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται κουκίδες διαφόρων διαστάσεων οι οποίες τοποθετούνται βάση ενός τυχαίου αλγορίθμου σε ανομοιόμορφες διατάξεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ κοντά στο φωτογραφικό φιλμ…

Read more